Wax melts - קוביות שעוות סויה love poiton למבער שמנים

שיאננדה

28.00 ש"ח 35.00 ש"ח

קוביות שעווה למבער שמנים, בריח love potion, משעוות סויה טבעית, מושלמות לבישום וטיהור האוויר בבית, בעלות ריח חזק ומתקתק שנשאר לאורך זמן וממלא חללים קטנים וגדולים גם כן